Kundereferanse

Aure kommune

Benedicte Nyborg
Tidlegare Enhetsleder Helse og Familieenheten i Aure kommune

Mobil: 488 93 188

 

Ørskog kommune

Renate Love
Tidlegare fysioterapeut for Ørskog kommune

Mobil: 468 77 510

– –