Interesseorganisasjon

 Lokale interesseorganisasjonar kan nytte meg på 2 måtar:

1.      Kort informasjon; Eg vitjar lokallagsmøtet i god dugnadsånd og presenterer kort kva ergoterapeuten gjer og overordna kva hjelpemiddel som finst.  

2.     Føredrag; Eg vert sett opp som føredragshaldar for lokallag og gir ei grundigare innføring i tema av dykkar interesse. For dette tek eg standard honorar for friviljuge organisasjonar.

 

Ring oss på 456 11 654 og høyr kva eg kan bidra med.