Privatperson

Frå 01.01.2020 skal alle kommuner ha ergoterapeut. I gamle Ålesund kommune er ventetida allereie 1 år før kommunesamanslåinga? Eg, derimot, kjem når du melder behovet.  

Berre ring 456 11 654 og legg fram problemstillinga di. Eit råd over telefon er gratis.

Pris per oppdrag er 1890 kroner.

Eg

  • skaffer hjelpemiddel til forflytning

  • skaffer hjelpemiddel for syn og hørsel

  • skaffer hjelpemiddel til omgivelseskontroll

  • skaffer tilskot til ADL-hjelpemiddel

  • hjelper deg med å søke om Handikapbil

  • har oversikt over gjeldande tilskotsordningar frå NAV og Husbanken

  • skaffer rett tilpassing ved ombygging av hus