Velkommen

Leig ergoterapeut her. Ingen ventetid!

Treng du hjelp til å klare deg sjølv heime? Eller til å komme deg ut til vener og familie?

Eg skaffar dei hjelpemiddel du treng for å klare deg sjølv.

frode

Ring på mobil 456 11 654

Fokuset er å førebygge og førebu.

Målet er å bidra til meistring av eige liv.