Velkommen

Leig ergoterapeut her!

Vi legg til rette din noverande eller nye heim for ein funksjonell kvardag.

Vi skaffar dei hjelpemiddel du treng for å klare deg sjølv.

frode

 

Ring på mobil 456 11 654

 

Fokuset er å førebygge og førebu.

Målet er å bidra til meistring av eige liv.