Velkommen

frode

Storfjorden ergoterapi AS leiger ut meg som ergoterapeut. Eg legg til rette heimar for framtida saman med Husbanken og eg skaffar hjelpemiddel i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen. Sjå under fana Tenester kva andre ting eg kan bidra med. 

 

Eg er å treffe på mobil 456 11 654

 

Visjonen er å bidra til meistring av eige liv.  

Fokuset er å førebygge og førebu.

 

Referansane mine skildrar meg slik

  • Effektiv
  • Kunnskapsrik
  • Etablerer raskt gode relasjoner til brukarar og kollegaer